Înţelegerea contextului cultural – Comunism şi 1989

1. În urma lecturii fragmentului din eseul Despre bucurie în est şi vest aveţi desigur o imagine formată despre poziţia autorului. Discutaţi în grup despre punctele principale.

 

2. Citiţi întreg textul eseului lui Andrei Pleşu. Ce informaţii suplimentare oferă? Se potriveşte cu ariile tematice indicate anterior?

 

3. La începutul eseului Andrei Pleşu indică diferite ipostaze în care a fost percepută Revoluţia din 1989 de către populaţia României. Care sunt aceste ipostaze? Comparaţi ceea ce aţi înteles cu partenerul dvs.

 

4. Vă amintiţi cum aţti perceput ştirile despre Revoluţia din România în Decembrie 1989? Formulaţi minim 5 si maxim 10 întrebări referitoare la acest subiect şi faceţi un sondaj de opinie printre colegii dvs. de curs sau pe stradă.

 

5. Pregătiţi o scurtă prezentare a rezultatelor sondajului dvs. de opinie. Analizaţi informaţiile adunate, comparaţi-le cu ceea ce ştiţi dvs. şi prezentaţi minim o concluzie.

 

6. Discutaţi despre experienţele proprii din trecutul comunist al României: aţi avut contact direct cu realitatea de atunci? Aveţi cunoştinţe care sa fi trăit astfel de experienţe? Schimbaţi cât mai multe opinii în grup şi apoi prezentaţi rezultatele în plen.

 

7. Inventaţi un dialog la alimentara în acea perioada. Imaginaţi-vă cum era pe atunci. Variaţi atitudinile cumpărătorului şi vânzătorului (umil, furios, compătimitor, agresiv etc.)

 

8. În text există aluzii la modalităţile de a te descurca pet imp de criză. Formulaţi ipoteze ce s-ar putea face în vreme de penurie. Formulaţi doar sfaturile, ceilalţi trebuie să formuleze ipoteze, ce lipseşte în acest caz.

 

9. Ce alte personalităţi formatoare de opinie publică cunoaşteţi în contextul românesc? Comparaţi cunoştinţele în grup şi povestiţi-vă ce ştiţi despre fiecare personalitate în parte.

 

10. Efectuaţi o bursă de texte în care se prezintă succint experienţele perioadei comuniste. Ce texte ale căror autori cunoaşteţi? Alegeţi un fragment de text pe care îl consideraţi reprezentativ. Aduceţi acest fragment la următorul curs. Fiecare citeşte un fragment adus de alt coleg şi sintetizează continutul.