Apariţia şi evoluţia marketingului

I.

Putem vorbi oare de marketing la nivelul Greciei Antice, a Imperiului Roman sau la nivelul Evului Mediu ? Se pare că nu, cel puţin nu în sensul pe care îl are astăzi această noţiune. Exemple de activităţi, care astăzi reprezintă tehnici de marketing, realizate cu mult înainte de începutul acestui secol există.

 

Astfel se ştie că afişele au reprezentat, încă din antichitate, o modalitate grafică de prezentare a anumitor informaţii. Pe un papirus vechi de peste 3000 de ani, descoperit la Teba, se oferă o recompensă pentru găsirea unui sclav fugit de la stăpânul său, iar pe zidurile oraşelor Pompei si Herculanum, dezgropate de sub lava care le-a îngropat în anul 79 în urma erupţiei Vezuviului, se văd destul de bine păstrate picturi în culorile alb si roşu, de forma şi dimensiunile afişului, prin care sunt anunţate spectacole şi lupte de gladiatori sau altele prin care se fac cunoscute unele băi de ape dulci sau sărate.

 

Odată cu descoperirea tiparului, la începutul secolului al XV-lea (1441) de către Johannes Gutenberg, s-au deschis largi posibilităţi pentru dezvoltarea mijloacelor promoţionale folosite apărând primele afişe tipărite, cum este cel din 1477 al unui oarecare William Caxton, prin care acesta anunţa vânzarea unor mobile de biserică.

 

Toate aceste exemple nu fac decât sa confirme un lucru si anume ca avem de-a face cu acţiuni singulare, care nu fac parte dintr-o activitate coerentă, permanent desfăşurată. De cele mai multe ori, aceste acţiuni erau realizate fără a se şti care este publicul vizat şi fără a se urmări rezultatul lor.

 

Unul dintre cei mai semnificativi factori favorizanţi ai apariţiei şi promovării marketingului l-a constituit revoluţia industrială, declanşată odată cu propagarea maşinismului, care a condus la înlocuirea muncii manuale. Un alt factor l-a constituit dezvoltarea rapidă a producţiei de masă, la preţuri mult mai accesibile masei largi de consumatori.

 

Pentru a vorbi cu adevărat de marketing, trebuie însă aşteptat începutul secolului XX când in Statele Unite ale Americii încep să se pună bazele acestei ştiinţe. Principala motivaţie a apariţiei şi evoluţiei ulterioare a marketingului o reprezintă dinamismul economico-social. Cu cât dezvoltarea societăţii omeneşti este mai puternică, cu atât rolul marketingului la toate nivelurile sporeşte.

 

Aşa cum spuneam, marketingul a apărut în mod concret, sub aspectul unor activităţi practice coerente şi al unor teoretizări ale acestora, în SUA. Dinamismul economic si social deosebit din aceasta ţară a fost un cadru deosebit de favorizant. Faţă de ideea că marketingul s-a născut în Statele Unite odată cu revoluţia industrială, în prezent majoritatea autorilor plasează începuturile sale în secolul trecut. Drept argument in acest sens este prezentat şi faptul că însuşi termenul de marketing s-a regăsit în mediul universitar american abia de la începutul secolului trecut.

 

La început sfera de manifestare a marketingului s-a limitat mai ales la SUA. Propagarea sa a fost destul de lentă până spre mijlocul secolului trecut, afirmându-se doar în mică măsură şi în unele ţări dezvoltate. Începând cu anii ’50, expansiunea marketingului devine de-a dreptul „explozivă”, preocupând întreprinderi şi alte organizaţii din economii cu structuri şi niveluri de dezvoltare dintre cele mai diferite.

 

http://www.slideshare.net/ASHRAFELSHERBINY/business-to-business-marketing-6606198

 

Sursa: Laurentiu Anghel - Business to Business Marketing, Ed. ASE, Bucuresti,2004

 

Exerciţii

1. Care consideraţi că sunt ideile principale ale acestui text?

2. Sintetizaţi cuprinsul textului în max. 10 rânduri.

3. Stabiliţi pe baza informaţiilor din text dacă următoarele informaţii sunt adevărate sau false:

 1. Marketingul a apărut încă din Antichitate.
 2. Pompei si Herculanum au fost îngropate sub lava vulcanului Etna.
 3. Papirusul descoperit la Teba a fost scris cu aproximativ 1000 de ani înainte de Christos.
 4. Primele imagini gen afişe publicitare au fost decoperite sub lava vulcanului Vezuviu.
 5. Gutenberg a tipărit primul afiş publicitar în anul 1477. 
 6. Premisele pentru apariţia marketingului au apărut în timpul revoluţiei industriale. 
 7. Marketingul a apărut concret la începutul sec. XX în SUA. 
 8. Majoritatea specialiştilor consideră că Marketingul a apărut în SUA în timpul Revoluţiei Industriale. 
 9. Marketingul s-a dezvoltat exploziv în lume după anii 50. 
 10. Numeroase firme s-au folosit de marketing pentru dezvoltarea lor. 

II.

Ca teorie şi practică economică, marketingul cunoaşte un îndelungat proces de dezvoltare si cristalizare. Prima acţiune care încorporează elemente ale marketingului se consideră că aparţine unui pălărier, John Jacob Astor. Acesta, in 1790, a angajat un artist pentru a proiecta pălării destinate femeilor elegante din New York. Mai mult, artistul făcea si demonstraţii practice pe străzile marelui oraş. Identificam astfel doua elemente importante: designul produsului, respectiv promovarea acestuia. Cifra de afaceri a crescut imediat pentru inspiratul John. În iulie 1824, in Harrisburg (orăşel din statul Pensylvania) au avut loc alegeri locale, la care au participat 4 candidaţi. Cu această ocazie un ziar local organizează un sondaj de opinie în rândurile electoratului. A câştigat candidatul indicat in urma sondajului. Acest sondaj se considera a fi prima cercetare de marketing.

 

Sursa: Nicoleta Dorina Racolţa-Paina - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2006

Exerciţii

4. Stabiliţi pe baza informaţiilor din text dacă următoarele informaţii sunt adevărate sau false:

 1. Marketingul a apărut direct în anul 1790. 
 2. John Jacob Astor proiecta pălării pentru femeile elegante din New York. 
 3. În 1970 un artist prezenta pălăriile pe străzile oraşului. 
 4. Artistul s-a ocupat de designul şi promovarea pălăriilor. 
 5. Artistului i-a crescut brusc cifra de afaceri. 
 6. În oraşul Pensylvania au avut loc alegeri in anul 1824. 
 7. Opinia electoratului este sondată de un ziar local. 
 8. Favoritul sondajului a câştigat alegerile. 
 9. Cu această ocazie a fost realizată prima cercetare de marketing.

5. Sintetizaţi în max. 5 rânduri cuprinsul textului.

6. Lucraţi în grupuri şi informaţi-vă cu ajutorul mijloacelor media asupra începuturilor promovării produselor în România.

7. Lucraţi în grupuri şi informaţi-vă cu ajutorul mijloacelor media asupra primelor sondaje de opinie realizate în România.

III.

Ca disciplină şi concept cizelat de teoreticieni, marketingul are doar vârsta a ceva mai mult de jumătate de veac, fiind si el unul din multele produse ale secolului XX. În forme embrionare, mai mult sau mai puţin primitive sau naive, practicile si acţiunile de marketing sunt vechi de când lumea. Ele s-au dovedit necesare şi oportune oriunde şi oricând au existat schimburi, de orice natură, între oameni şi intre comunităţi umane. În vremurile primitive, în care nu se inventase încă moneda, ca şi în era sistemelor de gestiune comercială computerizata şi monedă magnetică, intre producători si consumatori se stabilesc relaţii de schimb. Într-o formă sau alta, în toate civilizaţiile cunoscute au existat vânzători şi cumpărători care au dezvoltat diverse canale şi forme de comunicare între ei. Au existat transportul, logistica şi distribuţia mărfurilor, precum şi canalele de circulaţie şi difuzare a informaţiilor.

 

Sursa: Anghel, Laurentiu - Business to Business Marketing, Ed. ASE, Bucuresti,2004

 

8. Stabiliţi pe baza informaţiilor din text dacă următoarele informaţii sunt adevărate sau false:

 1. Marketingul modern a apărut cu jumătate de veac înainte de sec. XX.
 2. Marketingul primitiv a însoţit întreaga istorie a societăţii umane. 
 3. Marketingul a fost respins la început de comunităţile omeneşti. 
 4. În vremurile primitive nu existau încă relaţii de schimb între oameni. 
 5. În epoca de azi se realizează schimburi între producător şi consumator. 
 6. Vânzătorii au comunicate cu cumpărătorii prin diverse canale de comunicare. 
 7. Informaţiile erau difuzate cu ajutorul transportului mărfurilor. 

9. Lucraţi în grupuri şi discutaţi despre cum credeţi că au evoluat canalele de circulaţie şi difuzare a informaţiilor de-a lungul istoriei.

10. Cum credeţi că se realizau relaţiile de schimb între producători şi consumatori in perioadele în care nu se inventase încă moneda?