Istoria publicitaţii

Exerciţii

1. Citiţi textul următor şi găsiţi un titlu potrivit pentru el sau o idee care să redea conţinutul acestuia:

Istoricii plasează originile publicităţii departe în trecut, neezitând să identifice încă din preistoria umanităţii diverse forme. Primele forme de publicitate au apărut o data cu schimbul de bunuri şi cu nevoia de a identifica sursa acestor bunuri, respectiv cine le produce. Necesitatea de a face reclama, de a "anunţa", face parte din natura umană, iar faptul că printre cele mai vechi vestigii rămase la diverse organizaţii străvechi s-au găsit şi anunţuri de tip publicitar, datate de peste 5000 de ani, confirma această realitate. Comunicarea cu scop persuasiv ce poate fi datată în Antichitate a avut iniţial un caracter pur informativ şi doar ulterior publicitatea a trecut prin procesul de adăugare a unor elemente estetice şi emoţionale, ce au mărit şansele ca publicitatea sa fie recepţionată şi reţinută.
Astfel putem identifica trei mari perioade în istoria publicităţii:

  • perioada pre-marketing – dinainte de Antichitate până la apariţia mijloacelor de comunicare în masă;
  • perioada comunicării de masă – perioada ce poate fi încadrată intre 1800 şi până la jumătatea secolului XX;
  • perioada publicităţii ştiinţifice – începe din anii '50 şi până în prezent.

 

Sursa: Maria Nistor – O istorie a publicităţii, BizCampus.ro, 05.11.2009, URL: http://www.bizcampus.ro/advertising/o-istorie-a-publicitatii

2. Lucraţi în grupuri şi încercaţi să descrieţi şi caracterizaţi activitatea publicistică în perioada de pre-marketing.

3. Lucraţi în grupuri şi încercaţi să descrieţi şi caracterizaţi activitatea publicistică în perioada de comunicării în masă.

4. Lucraţi în grupuri şi încercaţi să subliniaţi diferenţele dintre perioadele de început ale publicităţii şi perioada publicităţii ştiinţifice.

5. Citiţi următorul text şi împărţiţi-l în fragmente în funcţie de ideile comunicate:

În ţara noastră, prima formă de publicitate comercială a fost făcută de "strigătorii" din pieţe si târguri, care atrăgeau atenţia asupra produselor vândute. Primul anunţ publicitar a apărut în anul 1830 în ziarul "Mercur" din Brăila care publica, printre altele, sosirea în portul dunărean a vapoarelor străine  şi numele importatorilor de mărfuri, informaţii utile pentru cei care veneau să se aprovizioneze. Prima companie româneasca care are drept obiect de activitate publicarea "anunciurilor", apare în anul 1880, fiind înfiinţata de David Adania.

La începutul secolului încep să apară si primele ziare si reviste de specialitate. Astfel, în afara de La Publicitè Roumaine apare în 1886 Anuntatorul, în 1907 Monitorul reclamă şi exemplele pot continua.

Toate acestea reprezintă un indicator al gradului de dezvoltare a industriei de publicitate de la noi încă înainte de 1990. Astfel publicitatea autohtona îsi avea strategiile si stilurile sale proprii, cu nimic mai prejos ca inventivitate decât publicitatea din Europa si SUA.

Publicitatea românească din perioada interbelică nu era tributară în exclusivitate împrumuturilor din experienţa internaţională, dovada în acest sens o fac coexistenta unor mărci cu renume local alături de mărcile internaţionale. Prezentam câteva, Azuga, Adesgo, Carmol, Capsa, Gambrinus, Stela.

Dar odată cu instaurarea regimului comunist are loc întreruperea legăturilor cu tendinţele internaţionale în publicitate şi intrarea domeniului sub rigorile economiei de tip socialist.

Acum anularea oricăror legături cu trecutul este una dintre caracteristicile definitorii ale acestei perioade. Vechile realizări ale publicităţii romaneşti sunt eliminate, ca expresii ale unor mentalităţi învechite si periculoase, emanaţii ale unui sistem economic perimat si deprimat.

Cea mai mare parte a produselor la care se face publicitate în aceasta perioada sunt romaneşti, iar în percepţia consumatorilor romani mai rămân foarte puţine mărci, în special cele care erau atât de cunoscute încât ajunseseră sa desemneze categoria de produse din care făceau parte (de exemplu, "aragaz" pentru orice dispozitiv de gătit cu gaz, "carmol" pentru orice substanţa folosita pentru frecţie, "nivea" pentru orice crema de faţă şi mâini.

Acum apar însă lozincile, pancartele, coperţile şi publicaţiile cu mesaj politic implicit sau explicit. Machetele publicitare sunt inserate exact înainte de coperta a treia a revistelor de culturalizare în masă sau către finalul publicaţiilor de obicei una după cealaltă, iar secţiunea publicitară este mai degrabă un fel de contrapondere la partea de început a publicaţiilor, dedicată realizărilor socialismului sau liderilor politici.

Reconectarea publicităţii româneşti la cea internaţională s-a produs la începutul anilor '90, odată cu apariţia primelor agenţii de publicitate. Prima agenţie de publicitate din România a fost Centrade, înfiinţată de Radu Florescu în mai 1990, iar primele contracte de publicitate au fost bartere de media. Au urmat apoi Graffiti Advertising Agency, înfiinţata în 1991 de Cristian Burci, care a pornit ca agenţie de intermediere de media (media broker) oferind şi servicii de creaţie.

Anii '95 - '96 constituie un reper pentru debutul celei de-a doua generaţii de agenţii de publicitate, cu o nouă filosofie de abordare a comunicării. Acum dispar agenţii publicitari ai anilor '90 - '93, care fac loc acum copywriter-ilor, art directorilor, oamenilor de new business, directorilor de producţie, oamenilor de client service, strategilor etc; agenţiile de publicitate adoptând modelele organizaţionale validate internaţional, structurate de departamente cu atribuţii înalt specializate.

Intervalul 1996 – 1998 înregistrează semnele vizibile ale unui salt calitativ însemnat, în timp ce piaţa autohtona de publicitate se stabilizează.

în aceasta perioada un salt spectaculos se va face în televiziune (in anul 1997 existau deja trei televiziuni private si una de stat, dar şi reţele naţionale de posturi de radio si o presa scrisa puternica), astfel publicitatea va cunoaşte o dezvoltare puternică.

Sursa: Începuturile publicităţii în România – URL: http://www.carteaonline.com/citeste/37487589/cartea-online-inceputurile-publicitatii-in-romania

6. Daţi fragmentelor găsite la textul precedent câte un titlu relevant pentru conţinut.

7. Folosindu-vă de titlurile fragmentelor, încercaţi să faceţi un rezumat al textului.

8. În textul precedent s-au folosit câteva neologisme care au intrat în limbajul publicitar current, cum ar fi barter, media broker, copywriter, art director, client service. Explicitaţi aceşti termeni şi căutaţi şi alţi termeni preluaţi ca atare din engleză şi care sunt folosiţi în industria publicităţii din România la ora actuală.

9. În perioada comunistă a existat în România o penurie de mărfuri, aşa încât – după cum se precizează şi în text – anumite, puţine mărci cunoscute ajunseseră să desemneze categoria de produse din care făceau parte. Găsiţi aceste mărci în text, iar apoi găsiţi şi alte mărci care în acea epocă au avut aceeaşi evoluţie.

10. Lucraţi în grupuri, alegeţi câte o reclamă actuală care vă place şi comentaţi-o din punct de vedere al mesajului şi al modului în care a fost realizată. Documentaţi-vă în acelaşi timp şi care sunt elementele care trebuie să caracterizeze o reclamă.