Marketingul turismului de ţară

Turismul este un sector important al economiei naţionale – unele state se bazează în principal pe veniturile realizate din turism, în special cel internaţional. Dar cât de important este turismul? Şi ce beneficii aduce acesta unei naţiuni?

Principalul beneficiu constă în asigurarea locurilor de muncă directe din hoteluri, restaurante, unităţi de vânzare cu amănuntul si transport. Al doilea beneficiu constă în efectul de multiplicator, pe măsură ce cheltuielile turistice directe şi indirecte se regăsesc în circuitul economiei locale. Apoi, este vorba de veniturile fiscale la nivel local si guvernamental, pe care le asigură turiştii. Turismul ajută administraţia locală să deplaseze povara fiscală asupra nerezidenţilor. Spre exemplu turismul asigura mai mult de jumătate din tranzacţiile de schimb valutar ale Bermudei, ceea ce îi permite să-şi exporte cu mult peste 50% din povara fiscală.

În plus, turismul stimulează exporturile de bunuri/servicii pe care le produce acea locaţie turistică. Sumele pe care turiştii şi participanţii la conferinţe le cheltuiesc pe cadouri, îmbrăcăminte şi suveniruri sunt estimate la 15-20 la sută din cheltuielile totale ale acestora.

Turismul apare ca o strategie viabilă de dezvoltare a unor zone şi comunităţi. Într-o economie axată mai curând pe servicii şi cu o populaţie în curs de îmbătrânire, este de aşteptat ca acest sector să crească într-un ritm superior celui înregistrat de întreaga economie naţională. Pe de altă parte, globalizarea a adus cu sine şi intensificarea competiţiei, iar România, la rândul său, trebuie să-şi caute cel puţin o nişă, un sector în care să exceleze şi care să susţină economia naţională.

În ciuda climatului dificil, turismul mondial a înregistrat creşteri anuale în ceea ce priveşte numărul de vizitatori şi nivelul veniturilor obţinute din acest sector. În România, numărul de vizitatori străini înregistrează, se pare, un nou trend ascendent, dar potenţialul ţării noastre nu este nici pe departe valorificat.

Deşi nu s-a făcut nici un studiu empiric care să demonstreze cât de mare este impactul marketingului de tară în dezvoltarea turismului (evaluat prin creşterea numărului turiştilor străini şi a veniturilor rezultate din turism), este evident că între aceste două aspecte există o strânsă corelaţie.

Există două abordări: în ţări ca Noua Zeelandă şi Africa de Sud s-a realizat întâi marca ţării şi apoi s-a lucrat la marca “turistică”, în timp ce în Australia lucrurile s-au întâmplat invers. Australienii au realizat însă în 2002, la mai puţin de un deceniu de la crearea mărcii (1995) că ar fi fost potrivită prima abordare şi au fost nevoiţi să reîmprospăteze marca pentru a crea diferenţierea evidentă şi a obţine astfel avantajul competitiv.

Această activitate de creare şi promovare a mărcii naţionale se poate dovedi o investiţie foarte profitabilă. În cazul Australiei, fiecare dolar din cele 90 milioane investite de Australian Tourist Commision pentru promovarea imaginii ţării în ansamblu şi ca destinaţie turistică, a adus venituri de 13 dolari. 

 

Sursa: Alin-Valentin ANGHELUŢĂ - Marketingul de ţară şi dezvoltarea turismului, markmedia.ro, 14-20 iunie 2004, URL: http://www.markmedia.ro/article_show.php?g_id=352

 

Exerciţii

1. Sinteza textului: Citiţi textul si sintetizaţi conţinutul acestuia în max. 10 rânduri

2. Sinteza textului: Citiţi textul, împărţiţi-l în fragmente şi notaţi apoi tema fiecărui fragment.

3. Informare cu ajutorul mijloacelor media: Pornind de la prima frază a textului:

Turismul este un sector important al economiei naţionale – unele state se bazează în principal pe veniturile realizate din turism, în special cel internaţional.”,

informaţi-va cu ajutorul mijloacelor media despre statele care conduc lista celor care au venituri importante în turism, clasificându-le pe continente.

4. Informare cu ajutorul mijloacelor media: Lucraţi în grupuri, alegeţi câte o ţară turistică prin excelenţă şi prezentaţi apoi în plen atuurile ei turistice.

5. Informare cu ajutorul mijloacelor media: Folosind mijloacele de informare în masă, găsiţi strategia de marketing turistic a României.

6. Exerciţiu de vorbire: Discutaţi în grupuri care sunt punctele tari şi cele slabe ale României în domeniul turismului.

7. Exerciţiu de vorbire: Discutaţi în grupuri şi apoi în plen despre strategia de marketing turistic a României şi încercaţi să oferiţi soluţii de îmbunătăţire a punctelor slabe ale acesteia

8. Exerciţiu de informare şi vorbire: Lucraţi pe grupuri şi informaţi-vă asupra strategiei de marketing de succes aplicată de Bulgaria pentru litoralul Mării Negre.

9. Exerciţiu de informare şi vorbire: Discutaţi în grupuri şi faceţi o paralelă între strategia de marketing a Bulgariei şi cea a României în ceea ce priveşte turismul la Marea Neagră. Prezentaţi rezultatele în plen.

10. Exerciţiu de vorbire: Discutaţi în grupuri şi apoi prezentaţi în plen avantajele şi dezavantajele globalizării şi intensificării turismului.