Planul de afaceri

Citiţi următorul text şi rezolvaţi următoarele exerciţii:

Rolul şi importanţa unui plan de afaceri bine făcut, a rămas (acelaşi) până în zilele noastre. De fapt principiile de bază ale afacerilor de succes, rămân mereu neschimbate. Un plan de afaceri sau business plan, poate avea ca utilitate atât prezentarea firmei sau a ideii/proiectului/afacerii dumneavoastră, dar mai ales poate avea o utilitate de uz intern, conferirea unei mai mari clarităţi asupra targhetului afacerii, marketingului şi gestionării întregii activităţi. Un plan de afaceri clar şi realist vă ajută să vedeţi dacă afacerea dumneavoastră se îndreaptă sau nu spre ţelurile pentru care a fost demarată, dacă nu, care sunt cauzele, unde este greşeala, cum se poate îndrepta şi aşa mai departe. In primul rând un plan de afaceri trebuie să ţină cont de profilul afacerii, de mediul în care se va desfăşura activitatea, de obiectivele afacerii şi de ţelul urmărit prin realizarea acestora. Atunci când un plan de afaceri este bine realizat, acesta va contribui la realizarea de prezentări de succes către partenerii de afaceri, finanţatori şi nu în ultimul rând vă va ajuta la organizarea şi cunoaşterea propriei afaceri. Un plan de afaceri profesionist cuprinde:

Descrierea firmei/afacerii. Informaţii cu privire la firmă, fondatori, parteneri, eventualii investitori, sedii, active, pasive etc. Dacă nu aveţi o firmă şi prezentaţi planul de afaceri pentru investitori, în acest capitol veţi descrie afacerea.

Echipa şi managementul. Veţi descrie colectivul echipei dumneavoastră şi rolul pe care îl deţine fiecare membru în managementul afacerii.

Prezentarea produselor şi/sau serviciilor. Descrierea calităţilor şi neajunsurilor produselor/serviciilor dumnevoastră. Imbunătăţirile pe care doriţi să le aduceţi pe viitor sau noile linii de producţie pe care doriţi să le realizaţi.

Analiza pieţei. Prezentarea pieţei de desfacere a produselor şi serviciilor firmei: numărul clienţilor existenţi şi potenţiali, mărimea pieţei de desfacere, concurenţa existentă la această oră pe piaţă, tendinţele de evoluţie a pieţei. In fine, tot ce se poate spune despre piaţa căreia i se adresează produsele şi serviciile afacerii. Obiective: O estimare realistă a targhetului (obiectivelor) afacerii pe termen scurt şi pe termen lung. Pot fi estimate comparativ atât în varianta optimistă cât şi în cea pesimistă.

Strategia firmei/afacerii şi implementarea ei. Strategia de introducere a produselor/serviciilor pe piaţă sau de menţinere a vânzărilor la un nivel optim, dacă produsele şi serviciile afacerii/firmei sunt deja pe piaţă. De asemeni puteţi vorbi despre strategia de marketing şi modul în care vă gândiţi să o implementaţi.

Informaţii financiare De multe ori acesta este cel mai important capitol al unui plan de afaceri, mai ales în cazul atragerii de fonduri sau atragerii de investitori. De multe ori chiar investitorii sau companiile de credit, cărora le prezentaţi planul de afaceri, vă pot oferi modele pentru acest capitol de informaţii financiare. De regulă aceste informaţii financiare cuprind, dar nu se limitează la: informaţii şi raporturi contabile, estimări ale vânzărilor, veniturilor sau cheltuielilor trimestriale, lunare sau anuale ale afacerii şi aşa mai departe, în funcţie de cerinţele investitorilor sau societăţilor creditoare cărora le prezentaţi respectivul plan de afaceri.

Anexe şi alte documente. Uneori investitorii sau instituţiile pentru care întocmiţi respectivul plan de afaceri au cerinţe specifice cu privire la informaţii şi documente pe care le vor ataşate la planul de afaceri. In aceste condiţii vor numi ei anexele şi documentele de care sunt interesaţi.