Procesele de management

Citiţi următorul text şi rezolvaţi următoarele exerciţii:

În cadrul oricărei organizaţii, procesele de muncă se împart în două categorii şi anume:

a) Procese de management;

b) Procese de execuţie.

a) Procesele de management deţin o pondere mai redusă în cadrul ansamblului proceselor de muncă. Sunt proprii conducătorilor organizaţiei.

b) Procesele de execuţie din cadrul organizaţiei se caracterizează prin faptul că angajează (execută) acţiuni directe pentru realizarea unui ansamblu de produse şi servicii, corespunzătoare naturii proceselor de muncă implicate şi obiectivelor planificate. Procesele de management sunt caracterizate prin aceea că o mică parte din forţa de muncă din cadrul organizaţiei acţionează asupra celeilalte părţi (asupra majorităţii salariaţilor) pentru realizarea obiectivelor stabilite, în condiţii de eficienţă cât mai ridicată.

Procesele de management reprezintă ansamblul fazelor, proceselor, acţiunilor prin care se determină obiectivele organizaţiei, resursele şi procesele de muncă necesare realizării obiectivelor, executanţii proceselor de muncă. Prin procesele de management se integrează şi corelează munca personalului folosind un complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a obiectivelor fixate.

În cadrul proceselor de management se disting mai multe componente principale care reprezintă funcţiile managementului:

- Previziunea şi planificarea;

- Organizarea;

- Coordonarea;

- Antrenarea;

- Control-evaluarea.

Aceste funcţii alcătuiesc conţinutul procesului tipic de management care se exercită în toate sistemele social-economice, inclusiv în firme de afaceri, indiferent de caracteristicile lor. Procesul tipic de management se structurează, în funcţie de modul în care sunt exercitate funcţiile sale, în trei faze:

a) Faza previzională – caracterizată prin predominarea previziunii şi prin exercitarea celorlalte funcţii ale managementului într-o viziune prospectivă, axată pe anticiparea de modalităţi, metode, soluţii organizatorice, motivaţionale şi de evaluare superioară, corespunzătoare evoluţiei prestabilite a organizaţiei respective. Managementul de tip previzional se concentrează asupra stabilirii de obiective pentru respectiva organizaţie, deciziile strategice şi deciziile tactice sunt prioritare, ceea ce-i confera un caracter anticipativ.

b) Faza de operaţionalizare (de aplicare, de executare) căreia îi corespunde predominarea organizării, coordonării şi antrenării personalului la realizarea zilnică a obiectivelor din planurile organizaţiei. Acestei faze îi este caracteristic managementul operativ, cu accentuat caracter efectuoriu în care predomină adoptarea şi implementarea de decizii curente, majoritatea referitoare la activitatea de producţie.

c) Faza finală – este faza de comensurare şi interpretare a rezultatelor obţinute (se mai numeşte şi faza postoperativă). În această fază este preponderentă exercitarea funcţiei de control şi evaluarea modului în care au fost realizate obiectivele planificate în primă fază. Managementul post-operativ, specific acestei faze, are un caracter constatativ. El încheie un ciclu de conducere şi pregăteşte condiţiile pentru reluarea următorului ciclu de conducere. Cele trei faze sunt într-o strânsă interdependenţă, unitate şi intercondiţionare, fiind dificil de disociat, ca urmare a unităţii şi complexităţii procesului de conducere.

“Materia primă” prin care se fundamentează fazele şi funcţiile ce alcătuiesc procesul de management este informaţia. Aceasta serveşte la elaborarea deciziei, care este principalul instrument de management prin care se manifestă, în modul cel mai pregnant, specificitatea proceselor de management. De calitatea deciziei depinde eficacitatea managementului respectivei organizaţii.

 

Exerciţii