Politica de distribuţie (1)

Citiţi următorul text şi rezolvaţi următoarele exerciţii:

Distribuţia cuprinde totalitatea activităţilor care au loc în spaţiul şi în timpul care separă prestatorul de cumpărator.

            Componenţa marketingului extern, traseul, reprezintă drumul pe care "oferta potenţială" îl parcurge la consumatorul final, având drept finalitate vânzarea anticipată a prestaţiei.

            Deplasarea uneori a prestatorului la consumator, alteori a consumatorului la prestator, se poate realiza fără prezenţa fizică a acestora, prin intermediul unor mijloace de comunicaţie. Deoarece deplasarea are o importanţă deosebită pentru activitatea firmei, ea este pusă sub control prin includerea ei în politica de distribuţie.

            Conţinutul activităţii de distribuţie permite gruparea principalelor componente astfel:

 

A)   Reţeaua de distribuţie

B)   Canale de distribuţie

C)  Sistemul de livrare al serviciilor

 

A)       Reţeaua de distribuţie

 

            Reţeaua de distribuţie este constituită din totalitatea locurilor în care sunt amplasate clădirile şi echipamentele prin care se realizează prestaţia şi livrarea serviciilor către consumatori. Ea are rolul de a creşte eficienţa întâlnirii prestatorului cu consumatorul. Situaţiile cele mai frecvente în care consumatorul se deplasează la locul prestaţiei sunt: 

 

a)     Reţeaua constituită din mai multe locuri de prestaţie a unui număr limitat de servicii (Ex.: în distribuţia produselor de alimentaţie: pizza, patiserie etc.). O astfel de reţea prezintă avantajul unei înalte standardizări a serviciilor (suficient de vizibilă la McDonald¢s), simplificarea procesului de creare şi livrare a serviciilor, reducerea complexităţii şi diversităţii etc;

b)    Reţeaua constituită din puţine locuri de prestare a unui număr mare de servicii (Ex.: servicii culturale, sportive, de agrement. Marile restaurante oferă servicii multiple la un număr ridicat de consumatori). Complexitatea şi diversitatea serviciilor prestate sunt extrem de ridicate;

c)     Reţeaua constituită din multe locuri de prestaţie a unui număr mare de servicii - este specifică firmelor aflate în faza de maturitate sau de declin. Este întâlnită în domeniul reţelelor de mari magazine care oferă o gamă variată de produse (METRO, BILLA etc.)

 

            Reţelele de distribuţie sunt de două feluri:

         - de prestaţie - totalitatea locurilor în care sunt amplasate clădirile şi echipamentele în care se desfăşoară crearea şi livrarea serviciilor;

        - de vânzare - destinată comercializării ofertei potenţiale.

           

Separarea celor două categorii de reţele este întâlnită în distribuţia serviciilor turistice, a celor de transport, culturale, sportive, unde achiziţionarea anticipată a acestora se realizează prin unităţi speciale (agenţii de voiaj, case de bilete etc.).

                                                                                                               http://www.scritube.com/management/marketing/Politica-de-distributie151238215.php

Exerciţii