Politica de distribuţie (2)

Citiţi următorul text şi rezolvaţi următoarele exerciţii:

Conţinutul activităţii de distribuţie permite gruparea principalelor componente astfel:

 

A)   Reţeaua de distribuţie

B)   Canale de distribuţie

C)  Sistemul de livrare al serviciilor

 

C)  Sistemul de livrare al serviciilor

 

Inseparabilitatea serviciilor face ca cea mai mare parte a activităţilor specifice distribuţiei să se desfăşoare în momentul contactului dintre prestator şi client. Privite în interacţiunea lor reciprocă acestea alcătuiesc procesul de livrare al serviciilor, alcătuit din:

 

  • etapele procesului (care sunt în ordine şi se desfăşoară unde, când şi cât de repede),
  • gradul de centralizare-descentralizare al procesului decizional în materie de distribuţie,
  • natura contactelor dintre prestator şi clienţi (clientul se deplasează la locul de prestaţie, prestatorul se deplasează la domiciliul clienţilor, tranzacţiile au loc în afara contactului direct - la distanţă),
  • modul de livrare (clienţii sunt serviţi deodata, individual sau se autoservesc),

a) Formele de vânzare - cuprind ansamblul de activităţi prin care se asigură accesul clientului la prestaţie.

            Cea mai importantă dintre acestea este comanda - asigură primul contact al clientului cu prestatorul şi este definită de timpul necesar pentru efectuare, modul în care se realizează, formalităţile care trebuie îndeplinite. De regulă, comanda se ia în locuri special amenajate, în cazul serviciilor acest loc fiind "ghişeul".

            În cazul multor servicii, în special în turism, servicii medicale, de transport, vânzarea serviciilor prin comandă are drept obiect realizarea unei "rezervări".

            Nu lipsite de interes apar activităţile utilizate în numeroase servicii, de întâmpinare a clientului şi de dirijare a acestuia la locul de prestaţie (restaurant, domeniul cultural-sportiv etc.).

            Neglijarea aproape totală a unor astfel de probleme este vizibilă în multe dintre serviciile publice din ţara noastră: poliţie, administraţie, comisariate, circumscripţii financiare etc. Ea este percepută, în final, ca lipsă de respect faţă de cetăţean.

            b) Modalitatea de plată - este legată de preţ şi produs. Apare, în primul rând, în momentul plăţii: înaintea efectuării prestaţiei, după efectuarea prestaţiei sau combinat (plata unui avans în momentul lansării comenzii şi a diferenţei, fie la începutul prestaţiei, fie la sfârşitul acesteia). Plata în avans creează o serie de avantaje financiare şi chiar de risc, dar aduce şi unele prejudicii în relaţia cu clienţii. Plata se poate face cash, prin cecuri, cărţi de credit, prin decontare etc.

            O problemă importantă o formează organizarea plăţii care presupune operaţii ce au loc prin contactul direct prestator-client, prin emiterea documentului specific: factură, chitanţă, bon etc.

Particularităţi ale distribuţiei în cadrul diferitelor tipuri de servicii

 

            a) În turism - distribuţia este mai eficientă cu cât punctele de vânzare sunt mai apropiate de client.

            Distribuţia directă - de tipul prestator servicii turistice - turist este specifică formelor neorganizate de turism.

            În cadrul formelor organizate de turism se practică o distribuţie de tipul prestator servicii turistice - agenţie voiaj - turist.

            În cadrul distribuţiei turistice un element cheie îl formează sistemul de rezervare a locurilor de cazare şi transport. Aceasta se poate face în trei moduri: manual, parţial computerizat şi complet automatizat.

            b) Distribuţia serviciilor financiare - se realizează prin deplasarea clientului la unităţile operative şi efectuarea unor formalităţi care preced sau însoţesc serviciul propriu-zis: completarea unor formulare, semnarea unor documente etc.

            c) Politica de distribuţie în domeniul transporturilor - este net diferită deoarece activităţile care o compun sunt delimitate suficient de clar de cele ale produsului. Distribuţia diferă esenţial prin tipurile de transport: de persoane şi de mărfuri.

            d) În cadrul serviciilor de învăţământ - distribuţia se adresează în primul rând, agenţilor de piaţă, beneficiari ai "produsului oferit" de acestea în cadrul pieţei.

            În cazul segmentului "elevi, studenţi", distribuţia este exprimată de legătura directă, simplă care se stabileşte între unitatea de învăţământ şi "clienţii" săi.

            e) În domeniul serviciilor culturale şi sportive - politica de distribuţie cuprinde ansamblul de modalităţi prin care este "vândut" produsul. Pot fi avute în vedere: vânzarea clasică, abonamente, utilizarea unor "difuzori" în instituţii etc.

 

http://www.scritube.com/management/marketing/Politica-de-distributie151238215.php

Exerciţii: