WIKI Marketing

 1. agent de vânzări - Agentul de vânzări este o persoană angajată pentru a vinde diferite produse sau servicii. Din activităţile unui agent de vânzări fac parte prospectarea pieţei şi aducerea de noi clienţi, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii, analizarea cerinţelor potenţialilor beneficiari, pregătirea ofertelor comerciale, pregătirea prezentărilor necesare pentru serviciile firmei, efectuarea de prezentări de produse, prezentări tehnice şi demonstraţii, participarea la negocieri comerciale, particularizarea ofertei de produse şi servicii pentru fiecare potenţial beneficiar, menţinerea contactelor permanente cu reprezentanţii beneficiarilor, participarea la organizarea unor acţiuni promoţionale: târguri, expoziţii, campanii publicitare.
 2. art director – Art Director este o persoană angajată într-o funcţie de conducere de către o agenţie de publicitate sau o altă organizaţie care are tangenţă cu domeniul artei. El unifică viziunile artiştilor care lucrează în echipa sa, fiind responsabil pentru apariţia vizuală generală a mărcii, pentru modul în care comunică vizual, stimulează reacţii sau apelează psihologic la audienţa ţintă. El ia decizii în ceea ce priveşte elementele vizuale folosite sau stilul artistic utilizat. Una dintre cele mai dificile sarcini ale sale este de a transpune în imagine dorinţele, mesajele conceptele şi ideile neexprimate foarte clar. Art Director-ul lucrează de obicei împreună cu copy-writer-ul şi supervizează un grup de specialişti în domeniul artistic sau în realizarea lay-out-ului. 
 3. copy-writer – Copy-writer-ul este o persoană angajată de cele mai multe ori la agenţii de publicitate, departamente de publicitate ale companiilor, firme de relaţii publice, magazine mari, firme de marketing, companii media. El poate să lucreze însă şi ca liber profesionist pentru clienţi diferiţi la sediul lor sau de acasă, sau să lucreze în cadrul unei agenţii de copy-writing. Un copy-writer face parte de regulă dintr-o echipă de creaţie. În cadrul agenţiilor de publicitate el lucrează în tandem cu art-director-ul. Copy-writer-ul poartă responsabilitatea finală pentru conţinutul verbal sau textual al reclamei, care include primirea datelor de la client. El este responsabil pentru prezentarea poveştii şi pentru ambalarea ei într-un mod care să-l atragă pe receptor şi să producă, într-un caz ideal, un răspuns emoţional. Copy-writer-ul are cam acelaşi domeniu de activitate cu technical-writer-ul. Cel din urmă însă are ca sscop mai curând informarea clientului decât convingerea sa. De ex. un copy-writer scrie o reclamă pentru a vinde o maşină, în timp ce un technical-writer scrie manualul cu instrucţiuni de folosire.
 4. design – Designul este disciplina care urmăreşte armonizarea estetică a mediului uman, începând de la conceperea obiectelor uzuale şi a mobilelor până la urbanism şi amenajarea peisajului. Designul se poate referi şi la aspectul exterior, la felul în care se prezintă un lucru din punct de vedere estetic. Termenul de "design" a apărut in 1851, în legătură cu complicatele realităţi ale producţiei industriale. Este o concepţie şi o metodă de creaţie care urmăreşte să asigure fiecărui produs un înalt randament funcţional, însoţit de un aspect agreabil. În toate epocile de înflorire umană a existat o corelare între posibilităţile materiale, nivelul tehnologic, relaţiile economice interne şi externe, orizontul spiritual exprimat prin gustul artistic şi capacitatea de creaţie. Mai mult chiar, tehnologul şi artistul se confundau la început într-o singură persoană.
 5. marca/brandul -  Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot sa constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne. Marca este un element esenţial al strategiei întreprinderilor: ea face distincţia dintre produsele si serviciile întreprinderii şi cele ale concurenţei. Pentru consumator reprezintă cel mai comod mijloc da a recunoaşte rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandate sau, pe care experienţa l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură. Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri şi a păstra o clientelă.
 6. marca înregistrată - Marca înregistrată sau marca comercială, (în limba engleză  registered Trademark sau Trade mark), identificată prin simbolul ®, reprezintă un însemn distinctiv utilizat de un individ, organizaţie comercială sau altă persoană juridică pentru a identifica un produs sau serviciu în faţa potenţialilor consumatori, şi pentru a arăta că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă unică, pentru a face distincţia între produsele sau serviciile proprii şi cele ale altor entităţi. O marcă comercială este o formă de proprietate intelectuală, de regulă un nume, un cuvânt, o frază, un logo, un simbol, o imagine, sau o combinaţie a acestor elemente. Proprietarul unei mărci înregistrate poate iniţia proces pentru a preveni utilizarea neautorizată a mărcii pe care o deţine. Înregistrarea unei mărci nu este întotdeauna obligatorie. Proprietarul unei mărci neînregistrate poate şi el să iniţieze proces, dar o marcă neînregistrată poate fi protejată doar în aria geografică în care este folosită sau în regiuni în care ar fi de aşteptat să se extindă. În SUA, simbolurile ™ (pentru marcă neînregistrată) şi ® (pentru mărcile înregistrate) reprezintă statutul legal al unei mărci şi nivelul de protecţie. Simbolul ™ poate fi utilizat cu orice marcă, iar ® se poate utiliza doar de către proprietarul unei mărci înregistrate oficial. Simbolul se aplică imediat în dreapta şi deasupra mărcii.
 7. marketing – Marketingul este ştiinţa eficienţei economice care înglobează totalitatea tehnicilor şi metodelor moderne referitoare la livrarea mărfurilor de la producător la cumpărător, în ceea ce priveşte atât desfacerea propriu-zisă (organizarea magazinelor), cât şi depozitarea, transportul, asigurarea, sondarea şi prospectarea pieţei etc.Popular, "marketing" reprezintă promovarea produselor, mai ales publicitatea şi branding-ul. Totuşi, în limbaj profesional termenul are un spectru mai mare de înţelesuri care au ca element comun punerea în centrul atenţiei a clienţilor. Produsele sunt dezvoltate pentru a satisface dorinţele unor grupuri de clienţi. Marketingul a fost împărţit în patru segmente de activitate, ele devenind cunoscute sub numele de marketing-mix, cei 4 P. Primul este produsul care reprezintă aspectele de Managementul produselor şi Marketingul produselor şi se ocupă de specificaţiile bunului sau produsului în cauză, şi de modul în care relaţionează cu  nevoile şi dorinţele utilizatorului final. Preţul se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un produs, inclusiv reducerile de preţ. Promovarea include reclama, relaţiile publice, publicitatea şi vânzările personale, şi se referă la diferite metode de promovare a unui produs, brand sau companie. Plasamentul sau distribuţia se referă la modul în care produsul ajunge la client; spre exemplu, plasamentul la locul vânzării sau desfacerii cu amănuntul. Acest al patrulea P face referinţă la locul unde produsul sau serviciul este vândut, exemplu regiune geografică sau ramura industrială, şi segmentul căruia se adresează(tineri adulţi, familii, companii, oameni de afaceri, femei, bărbaţi etc.).
 8. mass media – Termenul Mass-media, uneori formulat ca media, este un termen provenind din limba engleză, la plural, care a fost preluat şi în română, având semnificaţia (şi traducerea) "mediile de mase". Mass-media cuprind toate sursele/mediile de informaţie publice care ajung la un număr foarte mare de persoane, ca de exemplu televiziune, radio, internet, presă inclusiv apariţiile periodice ca ziare, reviste sau foiletoane. Mijloacele de comunicare în masă pot fi clasificate după următoarele criterii: după modul de vehiculare a informaţiei, de ex. mijloace scrise (ziarele, revistele), mijloacele audio-vizuale (radioul, televiziunea) ş.a; sau după gradul de noutate şi de complexitate, de ex. mijloace tradiţionale (ziarele, radioul), mijloace moderne (televiziunea, Internetul, complexe multimedia). Mediile au un important rol în societate, concretizat prin următoarele funcţii mai importante: transmiterea informatiei, formarea, influenţarea şi manipularea opiniei publice, educaţie, divertisment ş.a.
 9. promovare (a unui produs) – Promovarea reprezintă unul dintre cele 4 elemente ale esenţiale în marketing (produs, preţ, promovare, locaţie) şi este legătura comunicativă dintre cei care vând şi cei care cumpără. Promovarea (unui produs) are ca scop influenţarea, informarea sau convingerea potenţialilor cumpărători în direcţia luării deciziei de cumpărare. 
 10. publicitate/reclama – Publicitatea este activitatea care vizează promovarea către publicul larg a calităţilor şi avantajelor unui produs şi/sau serviciu, utilizând mijloace de comunicare special dezvoltate în acest scop (reclame TV, presă, radio etc.). Publicitatea se ocupă cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor şi ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Scopul direct ale acestor mesaje este stimularea dorinţelor potenţialilor clienţi şi formarea asociaţiilor pozitive în legătură cu produsul sau compania promovată, scop care este atins prin folosinţa metodelor de manipulare psihologică mai mult sau mai puţin subtile.
 11. Revoluţia Industrială – Revoluţia Industrială se referă la schimbările fundamentale şi durabile ale relaţiilor economice şi sociale, ale condiţiilor de muncă şi de viaţă care au început în a doua jumătate a sec. 18 şi au continuat pe scară din ce în ce mai largă în sec. 19, mai întâi în Anglia, apoi în întreaga Europă Occidentală şi SUA, iar la sfârşitul sec. 19 şi în Japonia şi mari părţi ale Europei şi Asiei. Revoluţia Industrială a dus la trecerea de la o societate agrară la una industrială prin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, productivităţii şi a ştiinţei, care au fost însoţite şi de o rapidă creştere a populaţiei.
 12. sondaj (al opiniei publice) – Sondajul (opiniei publice) este metoda de cercetare a multor institute de cercetare sau ramuri ale ştiinţei prin care se urmăreşte obţinerea sistematică de informaţii referitoare la atitudinea, părerea, cunoaşterea sau modul de comportare ale oamenilor. După tipul de comunicare cu intervievaţii distingem mai multe feluri de sondaje. Sondajul personal este un sondaj faţă în faţă în care intervievatorul îl vizitează pe intervievat, vorbind cu el despre tema sondajului. Sondajul telefonic se realizează mai repede şi cu costuri mai mici prin intermediul unui call-center, însă există şi o rată mai redusă de răspunsuri. Sondajul poştal sau cel administrat de respondent se desfăşoară prin intermediul scrisorilor sau al e-mail-ului, cu ajutorul unor formulare standardizate. În acest caz administrarea este mai simplă şi costurile mai reduse, însă rata de returnare a formularelor completate este extrem de mică, de aprox. 5%. Sondajul online se realizează prin intermediul internetului, este convenabil ca şi costuri şi timpul de evaluare a răspunsurilor este redus. 
 13. strategie – Termenul de strategie provine de la grecescul strategós care însemna comandant militar, conducătorul unei acţiuni militare. În domeniul militar, strategia este deci ştiinţa care se ocupă cu planificarea, organizarea şi conducerea operaţiilor militare într-un război. În general, şi deci şi în domeniul economic, strategia reprezintă arta de a folosi toate mijloacele şi resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor propuse. 
 14. strategie de marketing – Noţiunea de strategie în marketing denumeşte o activitate planificată pe termen lung cu scopul de a atinge obiectivele de marketing în cadrul unui plan de marketing. Ea poate fi abordată din trei puncte de vedere. Pe de o parte strategia de marketing poate fi interpretată ca fiind una din strategiile funcţionale, cum ar fi strategia de producţie, de cercetare, de personal sau de desfacere. Conform unui alt punct de vedere, strategia de marketing se confundă cu strategia companiei. În al treilea caz, strategia de marketing este considerată a fi strategia funcţională dominantă, după care se orientează celelalte strategii.
 15. turism – Turismul reprezintă totalitatea deplasărilor persoanelor care îşi părăsesc domiciliul temporar din motive economice sau culturale, urmărind obiective profesionale, sportive, privind sănătatea sau dorind să se relaxeze. Turismul este ramura economică cea mai puternică pe plan mondial. În 2004 s-au obţinut în acest sector, conform Organizaţiei Mondiale a Turismului, circa 623 miliarde USD. În 2008, s-au consemnat peste 922 milioane de sosiri la nivel internaţional, cu o creştere de 1,9% faţă de anul 2007. Încasările internaţionale din turism au crescut în 2008 la 944 miliarde USD (642 miliarde EUR), ceea ce corespunde la o creştere în termeni reali de 1,8%. Cu aproximativ 100 milioane de angajaţi la nivel mondial, turismul se evidenţiază şi ca cel mai important angajator. Călătoriile transfrontaliere se ridică la 25% până la 30% din comerţul mondial în domeniul serviciilor.

 

Sursa: Definiţiile au fost adaptate după următoarele surse: dexonline.ro, duden.de, oxfordadvancedlearnersdictionary.com, wissen.de, Dicţionar Enciclopedic (toate volumele), Brigitte Weiss – Efectele publicităţii, International Advertising Association, Bucureşti, 2007,